Lokalizacja33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118
Telefon+48 18 476 17 46
Gps GPS: 49.4520069,20.9769433
Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego

Obowiązek informacyjny rekrutacja


 

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój numer NIP: 7343530385, numer REGON:360980838

 

dotycząca obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój numer NIP: 7343530385, numer REGON: 360980838 (zwany dalej Administratorem).

 2. Dane kontaktowe:

-administratora: tel: (18) 476-17-46, e-mail: sekretariat@machnik.pl

 

 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 2. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, lecz tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą. Zgodę będzie można wyrazić za pomocą formularza aplikacyjnego.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, w szczególności nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, przez czas nieokreślony, aż do odwołania tej zgody.

 3. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących swojej osoby, poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

 7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.